Адаптивен Тест

Какво е адаптивен тест?
✅ Въпросите стават по-трудни или по-лесни според знанията ти
✅ Подобряваш уменията си по-бързо
✅ Запазваш резултата си, при регистрация

Случаен тест за 7-ми клас