Кое твърдение е вярно?

Правилно! 🎉 80% са отговорили правилно