Кое твърдение е вярно?

Правилно! 🎉 70% са отговорили правилно