Кое твърдение е вярно?

Правилно! 🎉 87% са отговорили правилно