Кое е вярното твърдение за двата източника на информация – текста и таблицата?

Правилно! 🎉 91% са отговорили правилно