Кое е вярното твърдение за двата източника на информация – текста и таблицата?