Кое е вярното твърдение за двата източника на информация – текста и таблицата?

Правилно! 🎉 77% са отговорили правилно