В кой от редовете е допусната правописна грешка?

Правилно! 🎉 92% са отговорили правилно