В кой от редовете е допусната правописна грешка?

Правилно! 🎉 74% са отговорили правилно