В кой от редовете е допусната правописна грешка?

Правилно! 🎉 84% са отговорили правилно