Текстът е:

Правилно! 🎉 97% са отговорили правилно