Текстът е:

Правилно! 🎉 93% са отговорили правилно