Текстът е:

Правилно! 🎉 75% са отговорили правилно