В кой от редовете е допусната правописна грешка?

Правилно! 🎉 96% са отговорили правилно