Кое твърдение е вярно според графиката?

Правилно! 🎉 82% са отговорили правилно