Кое твърдение е вярно според графиката?

Правилно! 🎉 94% са отговорили правилно