Текстът е:

Правилно! 🎉 76% са отговорили правилно