Текстът е:

Правилно! 🎉 88% са отговорили правилно