Текстът е:

Правилно! 🎉 92% са отговорили правилно