Кое твърдение е вярно за връзката между текста и таблицата?