Кое твърдение е вярно за връзката между текста и таблицата?

Правилно! 🎉 85% са отговорили правилно