В кое изречение глаголните форми са в условно наклонение?

Правилно! 🎉 100% са отговорили правилно