Кое е вярното твърдение за водните духове според славянската митология?

Правилно! 🎉 53% са отговорили правилно