В кой от редовете е допусната правописна грешка?

Правилно! 🎉 88% са отговорили правилно