Кое твърдение е вярно, като се има предвид съдържанието и на текста, и на таблицата?

Правилно! 🎉 73% са отговорили правилно