Водата като стихия в митовете за Сътворението НЕ се свързва с:

Правилно! 🎉 92% са отговорили правилно