В кой ред е посочен синоним на думата стабилност, употребена в текста?

Правилно! 🎉 80% са отговорили правилно