В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?

В археологическите разкопки през лятото, които се ръководят от 5 университетски преподавателя, участват 15 предварително избрани студенти и 10 ученици, разпределени в пет работни екипа.

Правилно! 🎉 85% са отговорили правилно