Огледалната композиционни схема е характерна за:

Правилно! 🎉 89% са отговорили правилно