В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

Правилно! 🎉 80% са отговорили правилно