Посочете вярното твърдение, като имате предвид информацията от текста и от графиката.

Правилно! 🎉 72% са отговорили правилно