четете подчертаното изречение в таблицата и изпълнете задачите от 10. до 13. включително. Наричат ги и „скиорски лавини“, тъй като най-често са предизвикани от невнимателни скиори, заблудили се от твърдия сняг. 10. Глаголната форма са предизвикани е:

Правилно! 🎉 85% са отговорили правилно