Идеята за изключителната личност, която в страданието осъществява духовното си себепостигане, е характерна за творчеството на:

Правилно! 🎉 90% са отговорили правилно