Думите Народ без жертви не е народ са изречени от:

Правилно! 🎉 73% са отговорили правилно