Кое от изреченията е сложно съставно изречение с подчинено допълнително изречение?

Правилно! 🎉 78% са отговорили правилно